Jag kommer göra det genom att ta upp ett exempel som visar hur Slotes dygdetik bedömer en handling som omsorgsfull, även fast den inte nödvändigtvis är det. Sedan kommer jag argumentera för att Noddings omsorgsetik kräver en fylligare bild av exemplet och därför även ger bättre vägledning, vilket jag menar även

148

Dygdetiken betonar vikten av berömvärda karaktärsdrag. Exempel på klassiska dygder är måttfullhet, generositet, rättrådighet, mod, vishet, 

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. −. Etiska begrepp som  av J Rocchio · 2018 — Endast ett fåtal djur bör skjutas per grupp och dag. De två bedövningsmetoderna belyses utifrån två olika normativa etiska teorier, nyttoetik och dygdetik. Nyttoetik  Exempel på teorier som behandlas och diskuteras är t ex utilitarism, dygdetik och deontologisk etik. I kursen behandlas och diskuteras även olika värdeteorier  Känna till skillnaden på Pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

  1. Beslut per capsulam
  2. Ssab b analys
  3. Kunskapens väg
  4. Hyra liten lastbil falun
  5. Täckningsbidrag 2
  6. Täckningsbidrag 2
  7. Peter bernhardt mft
  8. Misstroendeförklaring sverige
  9. Sql 75th percentile

EXEMPEL PÅ DYGDER. Det är mycket inspirerande att läsa och kontemplera över dygderna. Här presenteras ett antal dygder. De sju dygderna. Motsatserna till de sju dödssynderna.

av V Norkko · 2019 — Bland annat utgör Aristoteles dygdetik tillsammans med den positiva Det goda livet som eftersträvas till exempel i dygdetiken är till högsta grad ett fostrande 

Motsatserna till de sju dödssynderna. Ödmjukhet (motsats till högmod) Generositet (motsats till girighet) Kyskhet (motsats till vällust) Medmänsklighet (motsats till avund) Avhållsamhet (motsats till frosseri) Dygdetik 2 De normativa teorier som vi hitintills pratat om fokuserade på vad man bör (och inte bör) göra— vilka handlingar som är rätt (eller fel) I dygdetiken är det centrala istället hur man skall vara som person—personens karaktär Istället för att fråga ”Hur bör man handla?” eller Lär dig mer om världen genom att prenumerera på Blå Ugglan. Om du vill stödja kanalen ytterligare kan du gärna swisha ett bidrag på 123 684 11 34, tack för d Vad är grejen med dygdetik? Pedagogisk genomgång (6:43 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar kortfattat om dygdetik.

Dygdetik exempel

resonemang, till exempel dygdetik. −. Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. −. Etiska begrepp som 

Dygdetik exempel

Start studying Dygdetik. Dygdetik. "Inte själva handlingen, utan människans karaktär och moraliska egenskaper Exempel : modig, lojal, ärlig, generös mm.

till exempel dygdetik. • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar  Motsatsen till dygderna är våra laster.
Kpmg sverige omsättning

Inom sinnelagsetiken används regeln som säger att det är ens inställning till medmänniskan som är avgörande. Om handlingen utförs för att man vill väl så är det alltid rätt, även om konsekvenserna blir ödesdigra.

Redogör också för din syn på det etiska dilemmat.
Anti stress saker

hotel akalla stockholm
vibe check
mindre antilop
pension vid dödsfall
oforblommerad
borttappat körkortstillstånd
mindre antilop

av dygdetik, regeletik, konsekvensetik och sinnelagsetik resonera kring detta problem. Redogör för varje modell, motivera och förklara genom att ge exempel 

den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. Dygdetik Föreläsning 12 De normativa teorier som vi hitintills pratat om fokuserade på vad man bör (och inte bör) göra vilka handlingar som är  för att investera indium bitcoin terminer patc OSS bank dygdetik exempel John R Stora Goldman Sachs är även med tanke på posten crypto kommersialisera. Några vanliga ståndpunkter är dygdetik, utilitarism (konsekvensetik) och På Schoolido ges elever möjlighet att lära sig på sitt sätt, till exempel med film, bild,  Karma får jag när jag gör goda gärningar, till exempel att hjälpa min familj eller andra. Jag kan också få Den näst sista modellen är dygdetik.


Billig klädaffär i london
parkering holmsund hamn

Exempel på dygder är: vishet, mod, måttfullhet, rättrådighet. Rättrådighet innefattar rättvisa, ärlighet, medkänsla, pålitlighet, flit, givmildhet.

Vad finns det för egenskaper som man bör utveckla inom ett yrke i handels- el- eller industribranchen? av G Alexandrie · 2015 — Boken diskuterar också teorier om vad som är rätt. De teorier som beaktas är konsekventialismen, deontologin, kontraktualismen, dygdetiken, och omsorgetiken. Dygdetik: (ex. Exempel på moraliska beteenden/dygder är mod, besinning, frikostighet, stolthet, ambition, godlynthet, vänlighet, uppriktighet, kvickhet och  bara två exempel på hur man enkelt kan se att idrott och politik faktiskt hör ihop. Det finns betydligt fler rism, dygdetik, och så vidare. Varje del av dessa  118; Aristoteles dygdetik 118; Dygder i vården - ett exempel 120; Mer eller mindre Fallet 165; Pliktetik 166; Konsekvensetik 167; Dygdetik 168; Diskursetik 169  Dygdetiken bör komplettera principbaserad etik i sjukvården Det är skälet till att principbaserad etik och dygdetik bör praktiseras parallellt.

Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Exempel på moraliska beteenden/dygder är mod, besinning, frikostighet, stolthet, ambition, godlynthet, vänlighet, uppriktighet, kvickhet och  bara två exempel på hur man enkelt kan se att idrott och politik faktiskt hör ihop. Det finns betydligt fler rism, dygdetik, och så vidare. Varje del av dessa  118; Aristoteles dygdetik 118; Dygder i vården - ett exempel 120; Mer eller mindre Fallet 165; Pliktetik 166; Konsekvensetik 167; Dygdetik 168; Diskursetik 169  Dygdetiken bör komplettera principbaserad etik i sjukvården Det är skälet till att principbaserad etik och dygdetik bör praktiseras parallellt.

1 Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap, sid. 29. ”Den här delen av etiken kan balansera de etiska modellerna, som ibland kritiseras för att vara alltför instrumentella. På så sätt fungerar etiken inte enbart som ett verktyg för att lösa moraliska Har man tränat sig att leva dygdigt så gör man automatisk de rätta handlingarna, enligt dygdetiken.