21 nov. 2013 — Du ska ha kännedom om berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion. Du ska kunna redogöra för hur spår av fornskandinavisk 

4670

Den samiska skapelseberättelsen; Äldre samisk religion; Spår av äldre samisk religion

Tyvärr har det sätt som svenska härskare använt för att få samerna att sluta tro på de  Text+aktivitet om äldre samisk religion för årskurs 4,5,6. fanns samerna här. Samerna levde i nära kontakt med naturen och det syns i deras religion. av P Stiernstedt · 2018 · Citerat av 1 — Under 1600-talet började försök att kristna samerna och få dem att överge sin gamla religion. Samer som inte lät sig kristnas avrättades och heliga trummor. av C Löfborg Pettersson · 2014 — När man läser Hanna Nutti artikel Ingen samisk religion i med tanke på att nästan alla min böcker förutom två är äldre än 2011, men de här. 1 mars 2013 — Samisk religion är inte att man tro på en speciell gud, Samerna har blivit påtvingade religionsbegrepp som inte hör hemma i den samiska  Samerna lever i Ryssland, Finland, Norge och Sverige.

  1. Wiki swedish election 2021
  2. Entreprenörskap gymnasiet
  3. Hierta
  4. Danderyds kommun kommunalskatt
  5. Vårdcentralen tvååker drop in
  6. Fordonsregister lag
  7. Franska parfymhus

Redogör kortfattat för tre samiska gudar. Ge exempel på varför och var samerna ibland utförde offerriter. Under 1600-talet förbjöd den svenska staten samerna att hålla fast vid sin tro. Vad gjorde kungamakten för att få samerna att bli kristna? 2011-11-28 Åsa djupdyker i samisk religion 2004-12-03 Samiska myter Samer.se. Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Det äldre samiska nomadsamhället fick sannolikt sin utformning under medeltidens senare hälft och hade sin högkonjunktur under 1500–1700-talen. Storskalig nomadiserande renskötsel uppstod (22 av 157 ord) Bosättningsområden och livnäring. De samiska kulturformerna uppvisar stor variation.

Wikimedia Commons. Dyrkade solen. Kåtan är den traditionella samiska … I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om äldre samisk religion. Du kommer bland annat att få läsa den samiska skapelseberättelsen och några andra samiska berättelser.

Äldre samisk religion

Äldre samisk religion Naturen var viktig. Seitar – en helig plats. Visste du att En nåjd med sin trumma. Leem, Knud, 1767. Wikimedia Commons. Dyrkade solen. Kåtan är den traditionella samiska …

Äldre samisk religion

samer; I den samiska religionen var tron på andar viktig. Man trodde till exempel på rådarna, som bland annat skyddade djur och växter. Den person som ansågs kunna få (28 av 198 ord) Den samiska tron har förändrats genom tiden och inte minst genom det inflytande skandinaverna och deras religion, både fornnordisk tro och kristendom, kommit att ha.Att leva sida vid sida under århundraden har gjort att bägge grupper färgats av varandras tänkande. Se hela listan på sametinget.se Under momentet introduceras de grundläggande dragen i samisk religion. Särskilt fokus ligger på samisk ritual och världsåskådning under 1600- och 1700-talen och samernas möte med kristen mission under dessa århundraden. Källmaterialet till kunskap om den äldre samiska religionen problematiseras källkritiskt. Vidare behandlas förändringar i synen på och attityden till samisk religion inom akademisk forskning, kristen teologi och kulturliv.

Upptäck Religion- Buddhism och Hinduism. Lilla Aktuellt- Nyhetsprogram. Diskussioner i helklass/grupper om nyheter. 36 37 38.
Job blocks for villagers

4. Varför tror du att dessa spår har levt kvar?

I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.
Vad är empatisk kommunikation

hur ska en chef inte vara
zalando kundservice
kissako tea
bevakningssoldat forsvarsmakten
transportstyrelsen forlorat korkort
spela plump
teatrar stockholm

Samisk historia och religion I boken Sápmi Sameland (s.10 och 18) samt i häftet Samerna - Ett av världens urfolk (s. 15-23) finns information om den samiska historien och religionen. Använd fakta och bilder ur böckerna som inledning. Att göra • Inled med att se på Samisk historia med Ailo (åk 3-6).

Likt och olikt. Äldre samisk religion Naturen var viktig. Seitar – en helig plats. Visste du att En nåjd med sin trumma.


Blodpropp i vaden hur känns det
euro 5 bensinbilar

Den samiska tron har förändrats genom tiden och inte minst genom det inflytande skandinaverna och deras religion, både fornnordisk tro och kristendom, kommit att ha.Att leva sida vid sida under århundraden har gjort att bägge grupper färgats av varandras tänkande.

Den samiska prästen, eller schamanen, kallades för ”nåjden”. Det var ofta en man men det förekom även Trolltrumman (ceremonitrumman). Under moment 1 ligger fokus på mötet mellan inhemsk samisk religion och kristen mission under 1600- och 1700-talen. De grundläggande dragen i äldre samisk religion introduceras och problematiseras. Källmaterial och källkritik, liksom förändringen av synen på samisk religion - inom såväl forskning, kristen teologi som populärkultur - från medeltid Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Asatro. Äldre samisk religion. Introduktion. Den samiska skapelseberättelsen. Äldre samisk religion. Spår av äldre samisk religion. Likt och olikt.

Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer. Vi arbetar vidare med Fornskandinavisk och äldre samisk religion, samt spår av det i dagens samhälle.

Samerna hade en ”animistisk” uppfattning om naturen och levde i ett nära förhållande till den. Det betyder att man trodde att allting, tom. stenar, hade en själ, ja hela naturen upplevdes som om den hade starka krafter och andemakter. Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion. Begreppen religion och livsåskådning. Religion och samhälle: Evangelisk-luthersk kristendom, samisk religion En rad olika samiska grupper har levt helt eller delvis i mellersta Sverige och södra Norrland, utöver fjällsamerna.