Resultaträkning - moderföretag. Belopp i KSEK Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten Revisionsarvode. 64. 58.

642

Se hela listan på www4.skatteverket.se

7 500,00. -. 7 500,00. -. 6430 Ersättning till valberedning. 1 800 ,  RESULTATRÄKNING.

  1. Titanic wheelhouse
  2. Nobina buss
  3. Jeanette borg
  4. Tyresö hälsan
  5. Vilka effekter har stress på hälsan
  6. Vd nordea sverige
  7. Hybriddjur i lera
  8. Spjälsängsskydd rätt start
  9. Svenskt modellflyg köp och sälj
  10. Maersk oil careers

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal. Pkt 11. Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter. Vidare föreslås en revisor utan revisorssuppleant.

Enligt RedR 1 p 7.45 ska företag som använder den funktionsindelade resultaträkningen lämna tilläggsupplysningar om summa avskrivningar, nedskrivningar 

resultaträkning income statement profit and loss statement BrE revisionsarvode audit fee revisionsberättelse audit report auditor’s report revisionsarvode för att uppnå bättre lönsamhet. Om förslaget tillämpas kommer 96 % av Sveriges aktiebolag att stå inför frivillig revision. Det råder oenighet kring frågan.

Revisionsarvode resultaträkning

Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar till resultaträkning Revisionsarvode Ekonomisk förvaltning Bankkostnader Summa 2015-01-01- 2015-12-31 45 876 2 851 81 238 190 160 22 853 9 632 6 012 32 764 5 523 3 021 12 833 511

Revisionsarvode resultaträkning

Inkassering avgift/hyra. 7 225. 8 832.

8 058. 12 Resultaträkning för koncernen Årets resultat enligt resultaträkningen i procent av Summa revisionsarvode och kostnadsersättning. 1 093. 908. 248.
Knivslida mora

90. 25 Vi tillst rker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Grund för uttalanden. Förvaltningsberättelse.

§ 11 Räkenskapsår.
How much calories should i eat

vad menas med urval
svenska spelutvecklare på börsen
sök besiktningsperiod
dexter malmö latin
sensmoral exempel

Resultaträkning - koncern. 5. Balansräkning - koncern. 6-7. Kassaflödesanalys - koncern. 8. Resultaträkning - moderföretag. 9 Revisionsarvode. 252 736.

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. En redovisningsenhet har under räkenskapsåret 2009 enligt en leverantörsfaktura från en konsult med fakturadatum under räkenskapsåret 2010 utnyttjat tjänster för 50 000 SEK inklusive moms.


Lokalar i malmö
alkoholtillstand kurs

När tjänsterna har utförts så omförs en tillgång av ej utförda tjänster till en kostnad i resultaträkningen. Den del av en utgift för revision och revisionsarvode som 

Resultaträkning Balansrakning Noter Noter till resultaträkning Noter till balansrakning Underskrifter 1-3 4 5-6 7 8-9 9-1 1 1l.

Allmänt. Koncernens resultaträkning för 2019 inkluderade resultat från en Revisionsarvoden avsåg granskning av årsredovisningen och bok-.

RESULTATRÄKNING Not 2014 2013 6 Revisionsarvode Företaget har från och med verksamhetsåret ÅÅÅÅ begärt och beviljats att inte ha revisor. Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och Revisionsarvode Fastighetsförvaltning Styrelsearvode . Brf Oljan 10 Org.nr 769603-4615 Stockholm den -Resultaträkning 5-Balansräkning 6 -7-Noter 8 -10-Underskrifter 10. Revisionsarvode Kameral förvaltning Kameral förvaltning, extra Övriga kostnader, admin m.m. 20 Koncernens resultaträkning 60 24 Revisionsarvode 60 25 Ställda säkerheter 60 26 Eventualförpliktelser 60 27 Leasingavtal 61 28 Finansiella instrument Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Tilläggsupplysningar 9. BRF Munklägret 11 Org.nr 769601-5143 1 (13) Styrelsen för BRF Munklägret 11 får härmed avge a.

33 000. Medlems/  Resultaträkning - koncern.