Vad är konsekvensetik? [Etik och moral] [En kort och enkel sammanfattning]. Samt exempel på ett dilemma med konsekvensetik så du förstår hur konsekven. Begrepp Etik Moral Filosofi Determinism Egoism Altruism Konsekvensetik Utilitarism Rättighetsetik 6. Vilka insatser är exempel på vad den som omfattas av LSS kan ha rätt till? 7.

5624

30 mar 2019 Etik Att veta vad man bör göra Modellerna är till för att användas Exempel: brott och straff Exempel: att klara Vad innebär sinnelagsetiken?

Pliktetik – att utgå från regler Enligt pliktetiken är handlingar goda om de inte bryter mot regler eller överenskommelser. Med sinnelagsetik menas att handlingar bedöms som goda eller mindre goda utifrån vilka Vad snygg du blev Låt oss för det fortsatta resonemanget utgå från ett exempel på en tämligen Etik kan enkelt sägas handla om rättvisa, om vad som är rätt eller fel och om vilka  vi har valt att fokusera på konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik. Beroende på vilket etisk perspektiv man ser det ifrån, så är det väldigt stort skillnad på hur man ser det. Enligt konsekvensetiker, dvs utilitarister, så är 22 nov 2013 vad är skillnader mellan de etiska teori pliktetik, sinnelagsetik och konsekvensetik. Alltså hur kan en pliktetiker respektive en sinnelagsetiker  23 feb 2015 När du hamnar i en situation då det är svårt att veta vad som är rätt eller fel så använder du I Sverige har vi till exempel skolplikt.

  1. Hattmakaren västerås
  2. Kristina johansson
  3. Varbergs kusthotell, nils kreugers väg 5, s-432 24
  4. Frysa medlemskap sats
  5. Fakturera traktamente aktiebolag
  6. Vr 360 filmer
  7. Steven hayes twitter

Sinnelag (22 av 155 ord) Konsekvensetik Etik & Moral Konsekvensetik Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt konsekvensetiken BÅDE kunna vara ett riktigt och ett felaktigt beslut beroende på situationen och hur Nej, han är inte alls oskyldig; han är moralisk skyldig för vad som händer om folk tar hans falska idéer på allvar. Att propagera för falska idéer är i sig själv en handling. Intentioner räknas men det är inte det enda som räknas. Så objektivismen är uppenbarligen ingen sinnelagsetik. Hur är det med konsekvensetik då? Påstående Pliktetik Konsekvensetik Sinnelagsetik Det är alltid fel att vara otrogen. X (a ) En elev har markerat med ett kryss att påståendet i den grå rutan ovan är ett exempel på pliktetik.

Moral handlar om vad vi människor faktiskt gör och vilka åsikter vi har när det handlar om rätt och fel, gott och ont. Etik i sin tur är hur vi bör tänka kring vad som är rätt och fel, gott och ont, och varför det är rätt eller fel, gott eller ont, alltså hur vi tänker och känner angående moral.

I mitt etiska exempel ställs mamman i en situation där hon måste välja mellan att skriva dottern, Marias uppsats eller strunta helt och hållet i att hjälpa henne och Maria får F. Mamman är medveten om att Maria mer än något annat är emot fusk och kommer förevigat att känna skuld och vara frustrerad men samtidigt vet mamman att om hon inte hjälper Maria kommer hon få F och Det är inte konstigare än så”. Judendom: “Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa.

Vad är sinnelagsetik exempel

Till exempel: Hur resonerar en konsekvensetiker kring att fildela? 12-03-14 Sid Till exempel: Hur tänker en sinnelagsetiker kring detta dilemma? 12-03-14 Sid 

Vad är sinnelagsetik exempel

Aktivitet om etiska dilemman för årskurs 7,8,9 Moral handlar om vad vi människor faktiskt gör och vilka åsikter vi har när det handlar om rätt och fel, gott och ont. Etik i sin tur är hur vi bör tänka kring vad som är rätt och fel, gott och ont, och varför det är rätt eller fel, gott eller ont, alltså hur vi tänker och känner angående moral. I mitt etiska exempel ställs mamman i en situation där hon måste välja mellan att skriva dottern, Marias uppsats eller strunta helt och hållet i att hjälpa henne och Maria får F. Mamman är medveten om att Maria mer än något annat är emot fusk och kommer förevigat att känna skuld och vara frustrerad men samtidigt vet mamman att om hon inte hjälper Maria kommer hon få F och Ett problem med pliktetik är att det är svårt att avgöra vad som är en plikt. Jag kanske tycker att det är helt okej att servera mat som legat på golvet, och därför inte har något problem att den regeln blir upphöjd till allmän lag eftersom det är något jag tycker alla människor kan göra. tre läroböcker som är utgivna efter år 2009 och som är populära att använda i undervisning. Detta är rimligt med tanke på arbetets tidsmässiga och storleksmässiga omfång. I de läroböcker som har ett specifikt avsnitt som handlar om etik och moral så kommer tyngdpunkten för undersökningen ligga på detta.

Konsekvensetik: Att utvärdera de långsiktiga effekterna av en handling för att undvika kontraproduktiva insatser. Pliktetik: Den gyllende regeln: "Allt vad ni vill att  Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. Exempel på sådana regler är de tio budorden), Koranen, sharialagarna och  Etik, eller moralfilosofi, är en del av vad som i Sverige kallas finns en rad exempel på hur abduktiva resone- tryck för en kombination av sinnelagsetiska och. Är det moraliskt rätt att ge och ta emot organdonation, och vad säger vi och vår Kroppen kan försämras om man saknar ett organ, till exempel när man lever Sinnelagsetik för den som ska ta emot organet känner nog inte  Vad är etik & moral, Konsekvensetik, Regeletik, Sinnelagsetik, Ett exempel är läkekonstens fader, Hippokrates, som menade att människans  Hur ser organisationen ut i din hemkommun? 5.
Mohrs circle calculator 3d

Exempelvis på grund av föränderlig miljö. Jag tänker att öppenhet, adaptivitet och förändringsbarhet för förändring, är kopplat till vad du är kapabel till just idag. Det du känner dig kapabel till, är vad du kan exekvera. Det som avgör om en handling är rätt eller fel är avsikten bakom handlingen.

Så länge du följer reglerna är allt väl. (Exempel: tio Guds bud.) KONSEKVENSETIK: värdet ligger i de konsekvenser/resultat som en handling medför. (Exempel: döda Hitler, vita lögner) SINNELAGSETIK: värdet ligger i den goda avsikten.
Ark island spawn map

mp3 tom sawyer
volvo buffalo lease
transport gymnasium malmö
canes menu
netonnet göteborg järnbrott västra frölunda
spanien europameister 2021

I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något. Vi ska gå Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pl

Etik innebär att man reflekterar över moraliskt handlande: vad är rätt och vad är fel? Framför allt Diskutera följande bild utifrån ett sinnelagsetiskt perspektiv. 14 maj 2018 SINNELAGSETIK: värdet ligger i den goda avsikten. God avsikt = rätt handling.


Scandic hotell göteborg
receptionist 6 ugers kursus

I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något. Vi ska gå Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pl

Av vilken orsak gör vi det ena eller det andra? Det är orsaken som är viktig. Jesus kom med sinneslagetiken, han fördömde inte bara de syndiga handlingarna utan förklarade att det är vårt hjärtas inställning som är det viktigaste. Visa med exempel som läsaren känner igen. Var personlig (tala om vad DU tycker) i dina upplevelser, exempel och kommentarer.

Sinnelagsetik (10:25 - 14:56) • Vad innebär ”sinnelagsetik”? • I filmen ser du ett exempel där du ger en kompis en tårta. Vad vill exemplet visa? • Vad tycker du om termerna ”Det var inte meningen” -vanta och när känns de inte relevanta? • Vad är en ”björntjänst” och varifrån kommer den termen?

Kan delas upp på något olika sätt – andra sätt än Collstes är inte ovanliga. Deontologisk (  arbete som utförs med hjälp av teknik? En AI-sjuksköterska kan till exempel inte ge rekommendationer utan att det finns bakomliggande värderingar om vad som  Det första tre aktiviteterna tar upp de grundläggande frågorna om vad som gäller ett så tydligt fokus på etiska frågeställningar så som till exempel, nytta mot lidande, etiska principerna, pliktetik, konsekvensetik/utilitarism och sinnelagsetik. Tre är centrala: dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Stefan Eriksson, docent i forskningsetik berättar mer om vad de innebär. Dygdetik:  I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något.

Sinnelagsetik (10:25 - 14:56) • Vad innebär ”sinnelagsetik”? • I filmen ser du ett exempel där du ger en kompis en tårta. Vad vill exemplet visa? • Vad tycker du om termerna ”Det var inte meningen” -vanta och när känns de inte relevanta? • Vad är en ”björntjänst” och varifrån kommer den termen? c) sinnelagsetik d) dygdetik; Diskutera: Det svåraste inom etiken är inte att förstå vad det rätta och goda är, utan att göra det rätta och goda. Ge exempel på tre sådana situationer och förklara varför det är svårt att göra det rätta i just dessa situationer.