Reggio Emilia institutet i Stockholm är en kooperativ förening som bildades 1993. Det startade efter ett avslutat Reggioinspirerat projekt som handlade om mångkulturalitet. Institutet flyttade in hos Lärarhögskolan i Stockholm (Jonstoij & Tolgraven 2001). Institutet arbetar med att sprida den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia..

7962

Vårt arbetssätt är inspirerat av tankarna inom Reggio Emilia som fokuserar på det resursstarka och kompetenta barnet. Vi arbetar i projekt där vi tillsammans utforskar vår omvärld utifrån olika fokus som barnen visar intresse för.

Det startade efter ett avslutat Reggioinspirerat projekt som handlade om mångkulturalitet. Institutet flyttade in hos Lärarhögskolan i Stockholm (Jonstoij & Tolgraven 2001). Institutet arbetar med att sprida den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia.. Vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt där ett medforskande förhållningssätt är i fokus tillsammans med de hundra språken i ett lustfyllt närande tillsammans med barnen. Som förskollärare ingår du i ett arbetslag bestående av totalt nio engagerade pedagoger fördelade på våra tre avdelningar. Därför står inte Reggio Emilia för ett pedagogiskt program som man kan "ta över" eller kopiera.

  1. Mail gift boxes
  2. Adobe acrobat pro login
  3. Mark gymnasium basket

Att arbeta Reggio Emilia-inspirerat innebär ett forskande arbetssätt där barnens val, erfarenheter, tankar och teorier är viktiga. I vår förskola, precis som i övriga kommunala förskolorna i Sigtuna kommun, har vi ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt. Här kan du läsa lite om vad det innebär samt om hur vi arbetar med digitala verktyg för att utveckla ditt barns lärande. Åren rullade sedan på och vi landar runt 2009/2010. Ängelholms kommun bestämde sig för att satsa på att arbeta utifrån Reggio Emilia filosofin och all kompetensutveckling pekade åt det hållet. Jag minns att jag då inte var såld på detta arbetssätt utan tyckte att som vi arbetade var alldeles förträffligt. Ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt, är djupt förankrat i en humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter och en övertygelse om att alla barn föds kompetenta, intelligenta och med en stark drivkraft att utforska sin omvärld.

Det som kännetecknar ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt är, förutom dess barnsyn, arbetet med pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation handlar om att dokumentera vad barnen gör, säger och synliggör på så sätt lärprocesser och hur barnen lär sig (Jonstoij, 2015).

Förskolan Piazzan har Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Inspirationen kommer från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i Italien i  De mest framträdande faktorerna från det Reggio Emilia inspirerade arbetssätt som präglar vår verksamhet är: Vi arbetar projektinriktat utifrån barnens intresse  Engagerad barnskötare med intresse för Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. IL Dill AB. Stockholm.

Reggio emilia inspirerat arbetssätt

Ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt, är djupt förankrat i en humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter och en övertygelse om att alla barn föds kompetenta, intelligenta och med en stark drivkraft att utforska sin omvärld. I Reggio Emilia betonar man en demokratisk värdegrund och strävar efter

Reggio emilia inspirerat arbetssätt

Arbetssätt. Glasbjörken arbetar Reggio Emilia inspirerat. Vi sätter barnet och dess kunskaper i fokus och uppmuntrar till eget forskande och lärande. Vi tror på att  Ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Måleri och teckning, skrotbygge eller andra material. Tillsammans utforskar vi Identitet och Normer Hur ser du på dig själv  Planera, reflektera, genomföra och dokumentera arbetet i barngruppen tillsammans med kollegor utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt.

Studien kommer bland annat fram till att det finns en stark och inarbetad praktikgemenskap i Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt, och att fyra viktiga begrepp betonas: det kompetenta barnet, hundraspråklighet, miljön som tredje pedagog och pedagogisk dokumentation. Läs hela intervjun på vår hemsida!
Borgerlig politik

Tingvalla förskola ligger centralt i Märsta med naturen runt hörnet. På Tingvalla har vi ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt där demokrati och kreativitet är nyckelord. Vi tror på att rusta barnen för framtiden, samtidigt som det är viktigt att lyssna till barnens röster här och nu. Om Reggio Emilia About Reggio Emilia En undersökning på en Reggio Emilia inspirerad förskola A study in a Reggio Emilia inspired preschool Ida Rydebjörk Lärarexamen, Fö/Gt 210hp Barndoms- och ungdomsvetenskap 2009-01-16 Handledare: Angerd Eilard Examinator: Johan Lundin Reggio Emilia-inspirerad förskola.

Förskolans arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilia- filosofin. Detta gör vi genom att arbeta i projekt, där barn och pedagoger utforskar   Katarina Västra förskola arbetar alltså utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt där demokrati, delaktighet och kreativitet alla är viktiga beståndsdelar ( läs  Förskolan BarnCompaniet arbetar Reggio Emilia-inspirerat. Ett undersökande, utforskande arbetssätt där barnens tankar, idéer och fantasi ligger till grund för  9 jan 2013 Förskolan är en av de första i Umeå som byggs helt och hållet efter ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt.
Designade mattor

goteborg stan oppettider
stm afm
besöksstatistik facebook
zippo bensin biltema
kista förskolor lediga jobb

Vi har ett Reggio Emilia - inspirerat arbetssätt. "Barn kan" och ska ha möjligheter att själva ta för sig och inspireras av våra lärmiljöer och 

Minibojarna är ett föräldrakooperativ mitt på Kungsholmen med ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt. Förskolan har utevistelse, lek och lust till livslångt lärande i fokus. Vi är uppdelade på två avdelningar; Jollen (1–3 år) och Skeppet (3–5 år).


Varmerekord februar danmark
heather lahdenpera

Arbetssättet på vår förskola är inspirerat av den pedagogiska filosofin Reggio Emilia. Vi använder oss av ett projektinriktat arbetssätt där vi lär tillsammans med  

Detta innebär att barnen, på ett demokratiskt sätt, är delaktiga i att utforma sin vardag i förskolan. Erici förskolas arbetssätt är Reggio Emilia inspirerat. Reggio Emilia är en pedagogisk form som kommer från Reggio Emilia i norra Italien. Den pedagogiska grundsynen är att alla barn föds rika och intellegenta med en stark inneboende kraft att utforska omvärlden.

Reggio Emilia is inhabited by 166,567 people. Non nationals and foreign born both make up 16% of the total population. The most significant ethnic groups are  

Vi vill skapa mötesplatser för det gemensamma lärandet utifrån ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt. Vi pedagoger lyssnar till barnets frågor, tankar, lösningar. Vi går bredvid och är stöttande, inte framför och visar vägen. Skottsunds förskola är inspirerad av Reggio Emilias arbetssätt, vilket gör att barnen har stort inflytande över sin dag. Vi arbetar därför temainriktat i längre lärprocesser.

arbetssättet till Reggio Emilia-inspirerad förskola var roligt och utmanande men att det stundtals varit svårt, framförallt i begynnelsen av förändringsprocessen. Filosofin har för pedagogerna inneburit att deras barnsyn fått en ny innebörd och att de fäster stort värde på den pedagogiska innemiljön.