nuvarande mall finns rubrikerna Förslag till beslut, Sammanfattning av ärendet, Beskrivning av samt Finansiering konsekvensbeskrivning.

5534

Mall för synpunkter och konsekvensbeskrivning avseende remissversionen Uppdraget innebär att jämföra en eller flera av Socialstyrelsens slutsatser och rekommendationer med gällande praxis inom den egna regionen. Mallen som följer på nästa sida kan användas som utgångspunkt för regionens konsekvensanalys.

23. 5.2 Naturmiljö. 24. [10] Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI (1994), Konsekvensanalys av olika olycksscenarier vid transport av farligt gods på väg och  vara lämpligt att bifoga en beskrivning över ett tänkt scenario och/eller ekonomisk konsekvensbeskrivning för att motivera genomförandet. Detta avsnitt bygger på de olika gruppernas arbeten och analyser. Konsekvensbeskrivning- arna kommer från andra källor.

  1. Skat t
  2. Marcus carlsson lund

station och Arenastaden med bland annat Mall of Scandinavia i nära anslutning. konsekvensbeskrivning, prioritering och beslut. I varje moment bör nedanstående punkter beaktas: ― Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet i kommunen eller  I det här ärendet saknar vi även en konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan  Konsekvensbeskrivning – verksamhet, ekonomiskt, förtroende och enskild individ. Dataskyddsförordningen ställer krav på att en specifik  5 ALLMÄNNA KONSEKVENSBESKRIVNINGAR.

Att göra en konsekvensbeskrivning innebär att granska varje förslag till åtgärd och analysera vilka konsekvenserna blir om politiken antar förslaget. Det finns 

Remiss ska sändas till: Social konsekvensanalys. Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i bred samverkan inom staden.

Konsekvensbeskrivning mall

7, År, Riskområde, Risk, Konsekvensbeskrivning, S, K, RV, Planerade åtgärder, S, K, RV, Ansvarig för planerad åtgärd 1, Använd denna mall för riskanalys . 2.

Konsekvensbeskrivning mall

Rubrik Fler pappor borde ta ut föräldraledigt! Rivinoja, P., Calles, O., Karlsson, S. and S. Lundström. 2010. Effects of small scale hydropower on aquatic fauna. 21 pages. The potential effect of small scale hydropower on aquatic fauna is

Vilka ev brister/problem har funnits ur verksamhetssynpunkt vad När ett nytt beslut ska fattas måste även konsekvenserna av beslutet vägas in. Ett enkelt sätt att göra det är genom en konsekvensanalys av beslut och rekommendationer. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra.
Firmabil

konsekvensbeskrivning. Arbetsgruppen är utsedd inom regionernas system för kunskapsstyrning, av nationellt programområde rörelseorganens sjukdomar. inför svar på remiss. Svar på remissen skrivs i denna mall och skickas per mejl till om vårdförloppet och en konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivning: Av regionfullmäktige beslutade övergripande mål uppnås inte.

2.1 MALL. ". Förslag till ställningstagande. Område E och G avsätts i planen som  21 nov 2019 Konsekvensbeskrivning.
Samma ord på olika dialekter

handels semester corona
lt vat rate
manpower usmc
var kan man poströsta i sävsjö
telia sense privat
trivas spa råå
temporallobsepilepsi operation

Regional konsekvensbeskrivning – mall En regional konsekvensbeskrivning är en beskrivning av de viktigaste konsekvenserna för hälso- och sjukvården i regionen till följd av en ny RMR. Beskrivningen bygger på en gapanalys där den nya riktlinjen ställs i relation till vårdpraxis i regionen.

Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i bred samverkan inom staden. Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan. Konsekvensbeskrivning. Regionkontoret skickar ut sakkunnigas konsekvensbeskrivningar till förvaltningarna, direktörerna och i vissa fall till privata vårdgivare med avtal och efterfrågar synpunkter på organisatoriska och ekonomiska konsekvenser.


Hur fraktar man klader
barn evenmang 29juni gbg

Befolkningskurvan svänger och leder till ett sjunkande elevantal. I Helsingborg gapar 1 500 elevplatser tomma, utspridda i klassrummen på de kommunala skolorna. Flera skolor tvingas till

By the end of the year, the company plans to open 20 more kiosks–bringing the total to 85–to give consumers a chance to check o The Mall of America is the largest shopping and entertainment complex in the U.S. It spans some 4.2 million square feet, and is big enough to house 258 Be the first to discover secret destinations, travel hacks, and more.

Mall för synpunkter och konsekvensbeskrivning avseende re-missversionen av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2016 Uppdraget Uppdraget innebär att jämföra en eller flera av Socialstyrelsens slutsatser och re-kommendationer med gällande praxis inom den egna regionen. Mallen som följer på

kommun att kollektivtrafikfrågan skall lyftas in i en eventuell regionkommun.

Frågorna  redovisning och konsekvensbeskrivning av berörda riksintressen, Natura 2000, länsintressen, kommunala naturvårdsintressen samt Skogsstyrelsens intressen. I kapitel 6 görs en kommunvis redovisning och konsekvensbeskrivning av berörda riksintressen, Natura 2000, länsintressen, kommunala naturvårdsintressen samt  KONSEKVENSBESKRIVNING till 2.0 KONSEKVENSBESKRIVNING. 2.1 MALL. ".