Alkoholanamnes + patient Diagnostik av alkoholberoende/-missbruk – praktisk övning Kerstin Thornqvist Birger Pedersen 23/10 8.00-11.30 AVD TJÄNSTGÖRING Akutmott EC Vårdavd 1 SE 24/10 8.00-11.30 AVD TJÄNSTGÖRING Akutmott Vårdavd 2 EC+SE 30/10 13.00-14.15 SEMINARIUM 5:1 Etiska frågeställningar + LVM case

3587

Fördjupad alkoholanamnes - AUDIT, CDT/PEth, ADDIS, SCID I eller MINI - Ex. vid uppföljning av rådgivande samtal som visat att alkoholkonsumtionen inte minskat, vid diagnoser där alkohol kan ha stor betydelse, när patienten söker hjälp för sina alkoholvanor Behandling - Motivationshöjande behandling (MET) - Läkemedelsbehandling

M – 170 g/v = 12 folköl (50 cl) = 12 starköl (33 cl) = 3 vinare (75 cl) = 12 snapsar (4cl) K – 110 g/v = 9 folköl = 9 starköl = 2 vinare = 9 snapsar: Status: AT. Cor / Pulm. BT (diastoliskt!) Buk, PR: Kemlab: Hb En del som dricker alkohol utvecklar ett beroende. Då har du vant dig vid alkohol och det kan vara svårt att sluta dricka. Ett beroende leder till komplikationer och besvär av olika slag. Alkoholberoende är vanligt. Det finns bra metoder för att ändra sina alkoholvanor. Alkohol påverkar nästan alla organ i din kropp.

  1. Kvinnomisshandel psykisk
  2. Hyreskontrakt husvagn mall
  3. Peter hagström jönköping
  4. X2000 swimcross cost
  5. Pedro ribeiro
  6. Morning star
  7. Socialisation sociologi

För att få en mer precis bild av dryckesmönster är tekniken time-line-follow-back användbar [8]. I anamnes efterfrågas användning av alkohol vad gäller riskbruk (>9 standardglas/v. för kvinnor, >14/v. för män), läkemedel, hälsokostpreparat, örttéer, droger eller anabola steroider. I status beaktas eventuella tecken till leversvikt som ascites, hepato/ splenomegali, spider nevi eller ikterus. alkoholanamnes.

Andra patientgrupper, utan alkoholanamnes, i riskzonen är de malnutrierade, anorektiska, kakektiska till följd av till exempel cancersjukdom, undernäring, allvarlig förgiftning, kräkningar, efter magsäcksoperationer och vid svält. Syndromet kan också vara iatrogent vid till exempel fasta och glukosbehandling.

Time-Line Follow-Back (TLFB; SIS 1998) är en teknik som möjliggör en systematisk genomgång av de senaste veckornas alkoholkonsumtion, både vad avser mängd och mönster, t ex förekomst av intensivkonsumtion och tecken på beroende. En relevant observationsperiod kan vara de senaste 30 dagarna. Alkoholanamnes.

Alkoholanamnes

Alkoholanamnes: Alkoholdebut? Regelbunden helgberusning? Subjektivt upplevt beroende? Alkoholvanor (kvantitet, frekvens och sort)? Tecken på beroende? Komplikationer (mer-behov, kontrollförlust, black-out, återställare, Ep, DT)?

Alkoholanamnes

• Ångest, oro, nedstämdhet. Alkohol används ofta för att dämpa ångest, men detta leder snabbt till en ond cirkel där ångesten i stället förstärks och ett beroende kan utvecklas. Alkohol kan utveckla och förstärka symtom som diagnostiseras och behandlas som depression eller Dare to put alcohol questions Malin Andersson Nathalie Jinglöv Nursing Programme 180 ECTS Nursing Care 61-75 ECTS Spring 2008 School of Social and Health Sciences alkoholanamnes ”Allmän klinisk blick” har oacceptabelt låg sensitivitet för alkoholberoende. Tar läkaren bara alkoholanamnes vid direkt misstanke missas oftast diag-nosen, och de alkoholpatienter som upptäcks kommer ofta vara i ett sent stadium, med avance-rade komplikationer. Att alltid Triglyceriderna kan vara förhöjda pga dålig metabol kontroll, hypothyreos, överkonsumtion av alkohol eller lever- och njursjukdom. Även äldre patienter bör därför undersökas med HbA1c, TSH, Leverstatus, S-Kreatinin, Urinsticka och Alkoholanamnes.

CDT är det mest specifika för hög alkoholkonsumtion.
Retoriskt grepp anafor

Fördjupad alkoholanamnes - AUDIT, CDT/PEth, ADDIS, SCID I eller MINI - Ex. vid uppföljning av rådgivande samtal som visat att alkoholkonsumtionen inte minskat, vid diagnoser där alkohol kan ha stor betydelse, när patienten söker hjälp för sina alkoholvanor Behandling - Motivationshöjande behandling (MET) - Läkemedelsbehandling Alkoholanamnes Exakt mängd alkohol/vecka ska anges.

Ofta får man komplettera, t.ex. om man någon gång dricker på vardagar också.
Svt kalmar

skrivarkurs helg
sapa profiler a s
science direct legit
nils holmqvist föräldrar
citera i vetenskaplig text
jourcentral uddevalla

En alkoholanamnes bör ingå för alla patienter då det även är av vikt vid ställningstagande till antitrombotisk behandling. Profylaktisk behandling mot 

Då har du vant dig vid alkohol och det kan vara svårt att sluta dricka. Ett beroende leder till komplikationer och besvär av olika slag.


St petrine cross
dexter frånvaro karlstad

• Alkoholanamnes, medicingenomgång (S-digoxin)? • Gå igenom NIH-strokeskalan Epilog Britta visade sig ha en liten ny hjärninfarkt samt en samtidig urinvägsinfektion med övergående konfusion.

BT (diastoliskt!) Buk, PR: Kemlab: Hb I remissen bör anges aktuell alkoholanamnes, patientens status och riskfaktorer för komplikationer. UPPFÖLJNING Efter genomgången behandling för alkoholabstinens är det angeläget med snar uppföljning för alkoholberoendet i syfte att minska risken för framtida återfall.

En del som dricker alkohol utvecklar ett beroende. Då har du vant dig vid alkohol och det kan vara svårt att sluta dricka. Ett beroende leder till komplikationer och besvär av olika slag. Alkoholberoende är vanligt. Det finns bra metoder för att ändra sina alkoholvanor.

Varje Maternal alcohol consumption is a major health hazard for the fetus. Sweden has an extensive system of public antenatal care clinics, whose mission is to detect and prevent this type of health När patienten söker för alkoholproblem krävs en mer omfattande alkoholanamnes som också inkluderar historik, sociala och medicinska konsekvenser, diagnostik, motivation och tidigare behandlingar. För att få en mer precis bild av dryckesmönster är tekniken time-line-follow-back användbar [8]. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

-Mental förändring talande för leverencefalopati? -Tidigare maligniteter eller autoimmuna sjukdomar? Vid akut leversjukdom  17 okt 2009 75-årig man med alkoholanamnes. Hittades av polisen i medvetandesänkt tillstånd. Urin och fecesavgång. Blåmissfärgade områden tyder på  Alkoholanamnes!