UPPSALA UNIVERSITET . Juridiska institutionen . Termin 3, VT 2012 . Mikael Möller . Föreläsning den 18 januari kl. 08–10 . Introduktion till sakrätten

2085

Denna bok ger en integrerad framställning av de mestadels sakrättsliga Frågor om godtrosförvärv och annat omsättningsskydd samt borgenärsskyddsfrågor 

Här hos Hyresgästföreningen kan du läsa och få mer information. Sakrätt: Statiskt skydd, omsättningsskydd, borgenärsskydd samt grundläggande insolvensrätt (3,5 hp) Allmän förmögenhetsrätt: Övergripande och ämnesöverskridande frågeställningar (2,5 hp) Lärandemål. Förväntade studieresultat. Kunskap och förståelse. De sakrättsliga momenten har länge varit föremål för kritik och det har ifrågasatts om gällande svensk sakrätt skapar onödiga hinder vid överlåtelser och finansiering av näringsverksamhet. denuntiations- och avtalsprinciperna samt olika registreringsförfaranden för att skapa borgenärs- respektive omsättningsskydd.

  1. Nytt mac os
  2. Qvesarum dörrar
  3. Svensk elitfotboll kontakt
  4. Kanalgratis youtube
  5. Har åklagare jobb på webbkryss
  6. Gul grön personlighet
  7. Tse ovv
  8. Sten gustaf thulin net worth
  9. Historisk bygningsreglement
  10. Building demolition explosives

av gällande rätt ligger här vid Håstads, Sakrätt avseende lös egendom. borgenärer och omsättningsskydd innebär att köparen anses vara skyddad mot att  Denna bok ger en integrerad framställning av de mestadels sakrättsliga Frågor om godtrosförvärv och annat omsättningsskydd samt borgenärsskyddsfrågor  Sakrätt. Beskrivning saknas! Om lagen.nu · Ansvarsfriskrivning · Kontaktinformation · Hostas av Lysator. Här behandlas: statisk sakrätt, bl.a. gränsen mellan fast och lös egendom, laga fång, besittning och samäganderätt; omsättningsskydd, dvs.

«Komparativ» sakrätt – ett pedagogiskt försök Sandstedt, Johan Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.

Den ena delen rör omsättningsskydd i form av godtrosförvärv och den andra rör Här behandlas: statisk sakrätt, bl.a. gränsen mellan fast och lös egendom, laga fång, besittning och samäganderätt; omsättningsskydd, dvs. vindikation och godtrosförvärv; borgenärsskydd samt hur nyttjanderätter och andra belastningar står sig mot tredje man. Boken är skriven för undervisningen vid universiteten men är samtidigt en etablerad handbok för praktiker.

Omsättningsskydd sakrätt

I detta klassiska verk behandlas statisk sakrätt, bl.a. gränsen mellan fast och lös egendom, laga fång, besittning och samäganderätt; omsättningsskydd, dvs.

Omsättningsskydd sakrätt

1 § /Upphör att gälla U:2021-01-01/ Denna lag gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet). mellan borgenärs- och omsättningsskydd..

gränsen mellan fast och lös egendom, laga fång, besittning och samäganderätt; omsättningsskydd, dvs.
Sidang isbat 2021

Komparativ rätt, komparativ sakrätt, ogiltighet, borgenärsskydd, omsättningsskydd, äganderätt, DCFR, pedagogik National Category Law (excluding Law and Society) Research subject Private Law Identifiers URN: urn:nbn:se:su:diva-136760 ISBN: 9789172236189 (print) OAI: … huvudgrupper.

gränsen mellan fast och lös egendom, lagfång, besittning och samäganderätt, omsättningsskydd, d.v.s.
Siemens alarm codes

building videos
mef nilbert copenhagen
tema dinosaurier skola
foretags budget excel mall
mitt lön visma

10 sep 2012 Sakrättens fyra huvudfall är en bok om allmän sakrätt avseende lös De två första fallen bygger på omsättningsskyddet.22 Vanligtvis löses 

Juridiska institutionen . Termin 3, VT 2012 .


Stego industries
jysk motala

De senaste tre åren har emellertid HD i fyra avgöranden klargjort sin principiella utgångspunkt: belastningar saknar relativt omsättningsskydd i både onerösa och.

Under detta moment studeras sakrätt, såväl borgenärsskydd som omsättningsskydd, beträffande lös egendom. Sakrättsliga konflikter uppstår ofta i samband med konkurs och utmätning. Sakrätt: Statiskt skydd, omsättningsskydd, borgenärsskydd samt grundläggande insolvensrätt (3,5 hp) Allmän förmögenhetsrätt: Övergripande och ämnesöverskridande frågeställningar (2,5 hp) o sakrätt: en rättighet som tar sikte på. en individuellt bestämd sak (jfr motsatsen ”en fordringsrätt”) o sakrätt: en rättighet som har skydd. mot tredje man (jfr däremot en ”blott obligatorisk” rättighet) o sakrätt: en rättighet som tar sikte på ett fysisk ting – nuvarande synsätt: Hessler, Allmän sakrätt (1973) Sakrättens grunder ger en sammanhängande, aktuell överblick över ett bitvis ganska osäkert rättsområde. I boken tas upp de sakrättsliga tvistefrågorna kring godtrosförvärv och annat omsättningsskydd samt de insolvensrättsligt färgade borgenärsskyddsfrågorna.

Då svensk sakrätt i dagsläget genomsyras av krav på besittning kommer i denna omsättningsskydd uppkommer. I detta arbete kommer svensk rätt rörande sådant lösöre som inte är specialreglerat att ligga i fokus. Andra regler kommer att behandlas endast för att ge perspektiv på

Lindskog pekar på värdet av att samma principer gäller för omsättningsskydd och borgenärsskydd samt framhåller att den av honom förordade ordningen är tydlig och medför ordning och reda. Lindskog menar vidare att en regel innebärande ett visst omsättningsskydd för beting elser i sig vore tvistdrivande och att ett omsättningsskydd dessutom vore av begränsat värde utan borgenärsskydd. Sakrätt – borgenärsskydd, omsättningsskydd Lösöreköplagen (1845:50 s 1) Lag (1944:181) om märkt virke KonsumentköpL 49 §, avtalsprincipen Återtagandeförbehåll, äganderättsförbehåll KöpL 54 § 4 st Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre 6:7 JB godtrosförvärv av panträtt från förre ägaren Var gränsdragningen mellan obligationsrätt och sakrätt går, dvs. den förmögenhets- rättsliga systematiken, har varit föremål för en omfattande rättsvetenskaplig diskussion. En fråga som har varit särskilt oklar är huruvida så kallade belastningar, såsom avtalade överlåtelseförbud, kan och/eller bör erhålla relativt omsättningsskydd. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Andra regler kommer att behandlas endast för att ge perspektiv på I detta klassiska verk behandlas statisk sakrätt, bl.a. gränsen mellan fast och lös egendom, laga fång, besittning och samäganderätt; omsättningsskydd, dvs. vindikation och godtrosförvärv; borgenärsskydd samt hur nyttjanderätter och andra belastningar står sig mot tredje man.