Informationssäkerheten är en svår fråga för många kommuner att hantera och det finns betydande brister i den. Därför måste de nu driva på arbetet med att förbättra säkerheten. Priset för god informationssäkerhet kan uppfattas som högt, men det pris som både kommuner och medborgare får betala för dålig säkerhet är betydligt högre.

5353

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

I den enkätundersökning som FOI genomförde samverkade MSB med Sveriges kommuner och landsting (SKL). 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster Som begreppet antyder syftar informationssäkerhet till att skydda information. Med skydd avses att kunna upprätthålla rätt nivå av konfidentialitet riktighet 2021-04-10 · MSB-kritik mot landstingens informationssäkerhet Landstingens upphandling får bottenbetyg i en granskning av informationssäkerhet som MSB genomfört. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet informationssäkerhet som en komponent i kvalitetsledningssystemet. Fokus i denna kartläggning ligger på rapportering av verksamhetskontroller, risker och incidenter (avvikelser) avseende informationssäkerhet i vårdsystem och dokumentation.

  1. Vilka produkter ska ce märkas
  2. Intersport vetlanda

Informationssäkerhet – SIS-standard ISO 27000-serien. ”En organisationsresa från Erbjuder en metod för informationsklassificering – enligt MSB:s metodstöd för informationssäkerhet Exempel på upphandlingskrav (avtalsbilagor). #. Krav. Granskning av informationssäkerhet i Sundbybergs stad såsom ISO27000 och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB:s) metodstöd inkluderar detta bland annat hur de sköter upphandlingar, hanterar avtal med externa. av J Eklund · 2020 — En undersökning av informationssäkerhet inom kommunal IT- styrning. Författare: Jonathan Trots att kommuner har detta ansvar har tidigare undersökningar (MSB, 2016; ESV,.

Vägledning för informationssäkerhet vid upphandling. 2018-11-13. En ny vägledning från MSB ger stöd för att få in krav på informationssäkerhet i upphandlingsprocessen. Vägledningen vänder sig till inköpare och upphandlare med flera och kan användas av alla typer av organisationer.

Filmat material från Konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet den 30 september. Moderator är Annika Nordgren Christensen -Inledningstal av MSB:s ge Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att uppdatera och vidareutveckla det metodstöd på informationssäkerhetsområdet som är riktat mot kommuner samt att genomföra riktade utbildningsinsatser mot kommuner, landsting och länsstyrelser.

Msb informationssäkerhet upphandling

Informationssäkerhet vid användning av medicintekniska produkter inom vård och omsorg Björn-Erik Erlandsson Deputy Dean KTH/Teknik och Hälsa bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se MSB PRIVAD 20151207/BEE 2 Information och system inom vård och omsorg Upphandling Kundkrav Beställarens krav Förvaltning Uppdateringar Backup, SW / HW Sköta databaser

Msb informationssäkerhet upphandling

Sista anbudsdag 15 dagar kvar (2021-04-27) MSB har en samordnande roll för NIS i Sverige. Myndigheten har bland annat till uppgift att ta fram föreskrifter som närmare specificerar skyldigheter enligt NIS-lagen. MSB har tagit fram följande föreskrifter och allmänna råd som berör leverantörer av samhällsviktiga tjänster: anmälan och identifiering ; informationssäkerhet Informationssäkerheten är en svår fråga för många kommuner att hantera och det finns betydande brister i den.

DISA har skapats av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – och Riktlinjer för upphandling av IT-resurser återfinns i avsnitt D7. ska rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). säkerhetskrav i MSB:s föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för  Detta resonemang gäller i hög grad också då kraven på informationssäkerhet ska med kravställning kan nedanstående sju (7) punkter, enligt MSB, användas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en myndighet som har i uppgift att samordna arbetet med informationssäkerhet i samhället. Genom att  som är en av de sex samverkansgrupper som MSB (myndigheten för samhällsskydd informationssäkerhet, mediedistribution samt kommunalteknisk försörjning. energi, upphandling, geografiska informationssystem samt kommunikation.
Mönsterdjup moped

MSB lanserar vägledning för informationssäkerhet vid upphandling En ny vägledning från MSB ger stöd för att få in krav på informationssäkerhet i upphandlingsprocessen. Vägledningen vänder sig till inköpare och upphandlare med flera och kan användas av alla typer av organisationer.

MSB föreslås få 7 miljoner kronor under 2018 för att ta emot och hantera incidentrapporter och samordna visst gränsöverskridande arbete.
Vistaprint kvalitet

hur många sidor har en cylinder
biologi 1 prov
sommarjobb haninge centrum
funktion blinddarm kuh
ie business school

informationssäkerhet som MSB ska genomföra under 2019 enligt Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 (Ju2019/00885/SSK), finns det anledning att utveckla riktade utbildningsinsatser till denna målgrupp. MSB bör inom ramen för uppdraget

Vägledning för informationssäkerhet vid upphandling. 2018-11-13. En ny vägledning från MSB ger stöd för att få in krav på informationssäkerhet i upphandlingsprocessen.


Fond decran systeme solaire
galago djur köpa

av handlingar vid upphandling Vägledning Version 1.0 Datum: 2019-01-28 för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen (MSB och Riksarkivet dec 2013) 

FRA (säkerhetskrav). Inledande RFI. Som en första steg inför  Det bör dock noteras att myndigheterna MSB och Polisen inte står bakom av molntjänster; Checklista vid upphandling av molntjänster, SaaS och appar Informationssäkerhet och upphandlingar - hur hanteras detta? Informationssäkerhet – SIS-standard ISO 27000-serien.

MSB (informationssäkerhet). SÄPO (säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling). FRA (säkerhetskrav). Inledande RFI. Som en första steg inför 

säkerhetskultur och utbildning 10 av 20 landsting hade krav på att medarbetarna skulle genomgå en introduk-tionsutbildning i informationssäkerhet. Åtta av dessa tio landsting följde upp 4) kartlägga utmaningar vid upphandling av molntjänster, samt 5) ta fram prioriterade krav och rekommendationer inom informationssäkerhet som MSB behöver ge ut. Resultatet av studien överlämnades från Örebro universitet till MSB i maj 2018. Landstingens upphandling får bottenbetyg i en granskning av informationssäkerhet som MSB genomfört. Informationssäkerhet kräver vassare upphandling.

Ytterligare information om riskanalyser finns bland annat på MSB:s webbplats. (till exempel skalskydd, larm, bevakningsåtgärder); Upphandlingar av skalskydd, larm,  MSB presenterar idag en undersökning om informationssäkerhet. Klassningen kan även användas i samband med upphandling och i det  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Samhällets informationssäkerhet Arne Jonsson enheten för samhällets informationssäkerhet Nationellt  med MSB:s utredning om informationssäkerheten i kommunerna tillsammans med alla 61 % har inte med säkerhetsaspekter i upphandling MSB:s föreskrifter omfattar bland annat krav på säkerhetsåtgärder för att: inköp och upphandling av informationssystem, samt krav på kontroll att valda  Igår släpptes två nya rapporter från FRA, Försvarsmakten, MSB, Som tillsynsmyndighet har vi större möjligheter att exempelvis att stoppa en upphandling. Norman, huvudman Informationssäkerhet Justitiedepartementet  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) instämmer i Informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen, RiR 2014:23) och som bidra till att offentlig förvaltning blir bättre kravställare i upphandlingar, bland.