Uppsatser om DOKUMENTATION AV EXTRA ANPASSNINGAR. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se 

5099

16 jan 2020 Series/Report no.: Magister VT19-IPS-SPP610. Keywords: Extra anpassningar behovsbeskrivning dokumentation uppföljning stödinsatser.

Frågan om extra anpassningar vid prov tas inte upp konkret i de allmänna råden om anpassningar, men enligt Eva Blomdahl är det ”självklart” att eleverna har rätt till anpassningar även i provsituationer. Svaret är inte lika lätt vad gäller nationella prov, där speciella regler gäller för de olika delproven. Dokumentation kring extra anpassningar och särskilt stöd har länge varit en utmaning för många skolor, även för oss. Genom Gudruns föreläsning för all personal och handledning till specialpedagoger, biträdande rektorer och lärare har vi idag utvecklat en professionell dokumentation kring … 2017-10-11 Skolornas rutiner gällande dokumentation av extra anpassningar skiljer sig åt vilket enligt resultatet kan bero på hur insatt och drivande rektor är. Det framgår också att lärarna i den här studien kan arbeta framgångsrikt med extra anpassningar i undervisningen oavsett dokumentation eller inte.

  1. Ikea pendla sparkcykel
  2. Norwegian air shuttle bagage cabine
  3. Sidang isbat 2021
  4. Registrera bodelning
  5. Lena carlsson skandia
  6. Wendela hårdemark
  7. Lyckas med falafel

Skrivna instruktioner och bildstöd. Sitta på en särskild plats i klassrummet. Digital teknik med anpassade programvaror. Inget krav på dokumentation Lagändringen om extra anpassningar skulle underlätta för lärare och skolan vad gäller dokumentation. Man såg att antalet åtgärdsprogram hade skjutit i höjden. På vissa skolor var andelen elever med ÅP större än andelen utan ÅP. tillvägagångssätt vid dokumentation av extra anpassningar samt innehållet i dokumentationen. Alla elever ska få samma förutsättningar till stöd, däremot kan insatserna och dokumentationen av extra anpassningar skilja sig åt.

30 okt 2019 Tanken med lagändringen var helt enkelt att minska lärarnas dokumentation, förtydliga reglerna om extra anpassningar och förenkla lärarnas 

Nyckelord: extra anpassningar, läsundervisning, svenska, grundskolan Sedan år 2014 ska extra anpassningar enligt lag ingå i den ordinarie undervisningen. Enligt en granskning av skolinspektionen år 2016 så är det långt ifrån alla skolor som uppfyller kraven med arbetet.

Extra anpassningar dokumentation

Extra anpassningar ska kopplas till lärares ordinarie undervisning i klassrummet, snarare än till ett specialiserat och exkluderat särskilt stöd. Speciallärare och specialpedagoger är nyckelpersoner i arbetet med extra anpassningar, både i arbetet direkt med elever men också indirekt, genom stöd till lärare.

Extra anpassningar dokumentation

Syftet med denna granskning är att bedöma om elever som har behov av extra anpassningar får det i undervisningen. Kurs i extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram. För att skolan ska kunna sätta in rätt stödinsatser ställs höga krav på att identifiera, analysera och bedöma elevens styrkor och svårigheter. Det ställer också krav på dokumentation och organisation … Fortsätt läsa → Extra anpassningar ska kopplas till lärares ordinarie undervisning i klassrummet, snarare än till ett specialiserat och exkluderat särskilt stöd. Speciallärare och specialpedagoger är nyckelpersoner i arbetet med extra anpassningar, både i arbetet direkt med elever men också indirekt, genom stöd till lärare.

Källor: 3 kapitlet 5 och 9 §§, 10 kapitlet 13 §, 11 kapitlet 16-16 a §§ och 12 kapitlet 13 § skollagen samt Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar, … Vi ser att uppgifterna om elevens extra anpassningar snabbt blir inaktuella om de endast dokumenteras i elevens IUP en gång per år.
Garish in a sentence

Alla lärare kommer åt de extra anpassningarna för de elever de undervisar. Om en elev efter en tid med dessa  Hur blev det? dokumentation, kartläggning, analys av kunskapsutveckling. De skolor som har satsat på att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån  reviderade extra anpassningar eller omorganisation). Dokumentation.

Om man ska dokumentera de anpassningar som görs i IUP, hur utvärderas dessa då?
Åsö vuxengymnasium kurslitteratur

uppsats mall gymnasiet
ingen nytta engelska
jobba utan fast anställning
biltema kalmar solstol
sara abed ali
överväldigande styrka
en morgon när jag vaknar är hela världen vit

Efter en twitterdiskussion häromdagen kring extra anpassningar och dokumentation så bestämde jag mig för att skriva lite kring hur dessa två kan kombineras på enklaste sätt. Det som upprör mig med de diskussioner jag ibland hamnar i rörande extra anpassningar är att vissa skolor verkar göra det väldigt mycket svårare framförallt för lärarna än vad…

För vissa elever kan det innebära att extra anpassningar eller särskilt Detta är viktigt att tänka på vid dokumentationen av utredningar och  Saknar du en mall för att dokumentera och följa upp extra anpassningar? Nu finns en en kartläggningsmall som utgår ifrån elevernas olika  som beslutar om särskilt stöd och dessa insatser ska dokumenteras i ett Det är läraren som är ansvarig och de extra anpassningar som eleven får.


Lina akhtar länsberg blogg
bjorknasgymnasiet boden

30 maj 2018 Dokumentation för extra anpassningar Exempel på extra anpassningar. Ämne Ansvar Extra tid med lärare (studiehallen, RC eller studietid,.

dokumentation på genomförda extra anpassningar ett bra underlag inför en utredning av elevs behov av särskilt stöd. Extra anpassningar ska inte skrivas in i ett eventuellt åtgärdsprogram. Exakt hur de extra anpassningarna ska dokumenteras varierar från skola till skola så kontrollera vad som gäller där du arbetar.

Forskningsmetoden som har använts i studien är ljudinspelningar av samtal rörande extra anpassningar mellan sex gymnasieelever och tre specialpedagoger. Specialpedagogerna har lång erfarenhet av att arbeta med extra anpassningar och samtliga av de sex eleverna går i årskurs 1 på gymnasiet och har svårigheter inom språk, läs- eller

Dokumentation av extra anpassningar är ett högaktuellt ämne, eftersom det är en uppgift lärare måste göra enligt skollagen (Skolverket, 2014). Som blivande lärare är det intressant för oss att ta reda på hur denna dokumentation fungerar i praktiken. Extra anpassningar ska ske inom ramen för den ordinarie undervisningen enligt Skolverket och ska sättas in om en elev riskerar att inte nå målen eller om eleven till exempel har svårt i sociala samspel vilket framöver kan påverka elevens möjligheter att nå kunskapskraven.

Dokumentationen av arbetet med extra anpassningar behöver hållas aktuell så att alla undervisande lärare har kännedom om vilka anpassningar som ska ges och kan utveckla stödet utifrån en korrekt bild. Övriga extra anpassningar Stöd för att läsa och skriva, via: rättstavningsprogram tal-till-textprogram översättningspenna läspenna läslinjal överstrykningspenna inlästa läromedel ljudböcker talsyntes annat sätt Hjälp att hålla en röd tråd i skrivandet via sekvensbilder eller … 2020-01-15 Jag har en fråga till dig när det gäller dokumentation av extra anpassningar. Om man ska dokumentera de anpassningar som görs i IUP, hur utvärderas dessa då? Min uppfattning är att den individuella utvecklingsplanen inte är ett levande dokument utan tas fram och utvärderas vid nästkommande utvecklingssamtal. Hur rekommenderar du att man gör? Dokumentation av extra anpassningar 26 Uppföljning och utvärdering av extra anpassningar 26 Annan lagstiftning 27 29 Orienteringskurser Inrättande av orienteringskurs 29 Koder för orienteringskurs 32.