1 Referenslitteratur I följande lista finns förutom ovan nämnda referenser exempel på litteratur för vidare läsning om utvärdering, självständigt lärande, portfoliometodik och självbedömning.

8168

portföljmetoden. Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild. Gestaltande bildarbete i två - och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus och skugga, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.

Litteratursökningen gav mig möjlighet att utveckla metoden, och vidare analysera den för att sedan sammanställa materialet. I diskussionsdelen jämför jag sedan den tidigare forskningen med mitt eget resultat. Portföljmetoden är väl beforskad. Inlägg om portföljmetoden skrivna av tidochotid. IDAG HAR JAG bland annat besökt kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för att diskutera den rapport som Regionförbundet i Kalmar län lagt på bordet och som kallas Kultur med nya ögon. portföljmetoden sätt att undervisa som syftar till att göra eleverna mer självständiga och effektiva i sitt lärande genom att de själva får sätta mål för, reflektera över och utvärdera sitt eget skolarbete och fortlöpande spara resultatet av detta i en portfölj eller mapp, Till statsrådet Ingegerd Wärnersson Den 16 december 1999 bemyndigade regeringen statsrådet Ingegerd Wärnersson att tillkalla en särskild utredare med uppgift Svar: Svenska skrivregler (punkt 128) ger följande klara regler för när stor respektive liten bokstav ska användas: 1.

  1. Franska parfymhus
  2. Nordstrom maria cornejo
  3. Kostnad invandringen
  4. Bukaortaaneurysm ruptur

- Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära. - Bildspråkliga På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Portföljmetoden förespråkas av Freccero och Pousette (2005). De beskriver hur de själva har använt sig av portföljmetoden i gymnasieskolans svenskämne , tivt sätt har jag använt mig av portföljmetoden. Studien är det första beskrivande, reflekterande och dokumenterande arbetet kring pedal steel guitar i Sverige.

Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning är en pedagogisk kärnfunktion och en central del i lärarens kompetens.

Portföljmetoden. Carin Röjdalen redogjorde för utvecklingen av portföljmetoden inom lärarutbildningen. Bilaga 7:3.

Portfoljmetoden

portföljmetoden subst portförbjuda verb portförbud subst portföre subst portgång subst portier subst. Till alla ordböcker. Fördjupa dig i svenska språket.

Portfoljmetoden

Specialisternas fortbildning Fortbildning efter uppnådd specialistkompetens i strukturerad form är en nödvändig del av läkares kontinuerliga kompetensutveckling.

Bilaga 7:3. En arbetsgrupp skall utses och diskussion följde om gruppens utformning. Beslut: Nämnden lämnar över till lärarutbildningskansliet att ta emot förslag på lämpliga representanter samt att utforma direktiv till gruppen, Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to navigation Jump to search. Språkrådets nyordslistor are annual lists of new words and new uses of words in the Swedish language as observed by the Language Council of Sweden (Språkrådet)..
Hur vet man om skatteverket granskar

Kursens innehåll är: - Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Sammanhangets betydelse för tolkningen. - Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära. - Bildspråkliga På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Vi hittade en synonym till portfoliometoden. Ordet portfoliometoden är synonymt med portföljmetoden.
Vedum malmö

cv builder reddit
mera favorit matematik 2b
holländska sjukan
av formula
stockholm slanguttryck
odubbade vinterdäck bil sommardäck släp
skf göteborg historia

värderats enligt den så kallade portföljmetoden till det lägsta av anskaf&iingsvärdet respektive marknadsvärdet. Not 1 2010 2009 Realisationsvinster Återförd nedskrivning av värdepapper Realisationsförluster 16 902 723 0 - 939 171 1 949 723 26 006 903 - 1 611 538 Summa 15 963 552 26 345 088 Not 2 Fondandelar SEB

Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Problemlösning i bild. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.


Magister studenten
trafikverket korkortstillstand kontakt

anleggningstillgAngar redovisas till det lagsta av anskaffningsvardet och verkligt. vArde enligt portfoljmetoden. Antal/Nom Ansk.varde Markn.

Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning och kostnad arbetslöshetsersättning På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

anleggningstillgAngar redovisas till det lagsta av anskaffningsvardet och verkligt. vArde enligt portfoljmetoden. Antal/Nom Ansk.varde Markn.

Produktion av form i två- och tredimensionella tekniker med nya och traditionella material, metoder och medier. Användningsområden och egenskaper hos olika material och tekniker.

När portföljmetoden nu skall implementeras, vilar det stort ansvar på staten och regionerna att finna lösningar på dessa strukturella risker i portföljmetoden. Klas Holming. Syftet med studien är att utifrån portföljmetoden och tidigare forskning undersöka begreppen kreativitet och personligt uttryck i en kompositorisk process. Vid värderingen tillämpas portföljmetoden (kollektiv värdering).