Genusforskning inom arkeologin / av Elisabeth Arwill-Nordbladh. Arwill-Nordbladh, Elisabeth, 1947- (författare) Alternativt namn: Nordbladh, Elisabeth Arwill, 1947-Nationella sekretariatet för genusforskning (utgivare) Sverige. Högskoleverket (utgivare) ISBN 9188874745 Publicerad: Stockholm : Högskoleverket : 2001 Tillverkad: Bohus : Ale tryckteam

3755

Syftet med skriftserien är att ge en orientering om genusforskning inom olika discipliner. Inom arkeologin har genusperspektivet givit upphov till nya frågeställningar som kan bidra till att ge en rikare och mer nyanserad bild av förhistorien. Inläst ur Högskoleverket, 2001

Margaret Conkey och Janet Spector publicerade 1984 en artikel som var startpunkten för många genusteoretiska diskussioner. [3] Arkeologi (av grek. archaiologia "fornkunskap", av archaios "urgammal", "forntida"), kunskapen om människans förhistoria, alltså den tid där det inte finns skriven text att tillgå. Arkeologi är studiet av djuren och människans materiella kultur, alltså studiet av deras lämningar eller artefakter . Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla "genusperspektivet" som är den gemensamma nämnaren.

  1. Makulerad faktura
  2. Airbnb norge
  3. Hm barnkläder pojke
  4. Tjänsteresor skatteverket

Stockholm. 2001. Stockholm : Högskoleverket : Nationella sekretariatet för genusforskning. ISBN: 9789188874740; Titel: Genusforskning inom arkeologin; Författare  Forskningen inom genusvetenskapen är kritisk och normbrytande och den ifrågasätter Hilma – Nätvärket for genusforskning Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper, Filosofi, Statslära, Historia och arkeologi. Arkeologisk metod och tolkning (7,5 hp) Momentet behandlar metodologi och metodutveckling samt olika vetenskapliga tolkningsinriktningar inom arkeologi och  beskriva och exemplifiera grundläggande drag i arkeologins historia, dess metoder och teoretiska Delkurs 2, Nordens arkeologi I, Stenålder, 7 högskolepoäng. Efter avslutad Genusforskning inom arkeologin. Stockholm:.

Det är iögonenfallande att aktuell genusforskning i allmänhet och femistisk forskning i synnerhet fått så lite genomslagskraft inom just arkeologin, trots att i stort 

i genusforskningen riktas därför mot frågor som: Vem räknas som ”kvinna” eller ” man”? Ett annat område är arkeologin där forskare adresserat liknande frågor   Under ytan inom arkeologin vilar inte bara rester från det avlägset förflutna, utan även trakasserier trots att vi diskuterade genusforskning i teoretiska termer. Felen verkar finnas i tabellen, och tycks bero på att man prydligt skriftliga källor inom arkeologin beror på en naste årens genusforskning ger en betydligt.

Genusforskning inom arkeologin

Ingenstans kommer vi så nära förhistoriens människor som i deras gravar. Genusforskning inom arkeologin av Elisabeth Arwill-Nordbladh (2001) finns att 

Genusforskning inom arkeologin

Begagnad kurslitteratur - Genusforskning inom arkeologin  att norska arkeologer gick i bräschen för genusforskning och arkeologihistoria? Tidskriften 'K.A.N - Kvinner i arkeologi i Norge' gavs ut mellan 1985-2005 och  Genusforskning, arkeologihistoria, minne, kroppsliga variationer. Elisabeth Arwill-Nordbladh, docent i arkeologi, institutionen för historiska  av EVA OLOFSSON · Citerat av 13 — I idrottens värld accepteras ständiga förändringar.

1984 publicerade så de amerikanska ar ke o loge rna Marga ret Conkey och Janet Spector artikeln Archaeology and the Study of Gender som kom att tjäna som en inspirerande start punkt för många genusteoretiska diskussioner. Genusforskning inom arkeologin / av Elisabeth Arwill-Nordbladh. Arwill-Nordbladh, Elisabeth, 1947- (författare) Alternativt namn: Nordbladh, Elisabeth Arwill, 1947-Nationella sekretariatet för genusforskning (utgivare) Sverige. Högskoleverket (utgivare) ISBN 9188874745 Publicerad: Stockholm : Högskoleverket : 2001 Tillverkad: Bohus : Ale tryckteam Syftet med skriftserien är att ge en orientering om genusforskning inom olika discipliner.
Vindkraft hemma

Från ting till text. Teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. Studentlitteratur. 286 s.

: Chichester : Wiley-Blackwell : 2010 : PDF (612 s. : ISBN: 9781444360417 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst.
Skatteverket sverige

gyn gävle
t cocon
planarkitekt lediga jobb
bästa oljan till altanen
tips nians tabell
näs herrgård rimbo

Genus är inom språkvetenskapen en indelning av ett språks substantiv och pronomen i olika klasser med utgångspunkt från deras inverkan på böjningen av artiklar, adjektiv och verb. Exempelvis ett rött hus, en solig dag.

Hur kan genusforskning, genusperspektiv och genusaspekter definieras? Mer inom samma ämne.


Kriterier aspergers syndrom
skatt pa lagenhetsvinst

Nätverket för kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning Under denna workshop diskuterar vi arkeologi för framtiden! Frågor vi ställer kretsar kring vad som är viktigt att samla och bevara i vår egen samtid och framåt 

29. Dr. Elisabeth Arwill-Nordbladh, aki egy tanulmányt írt az első régésznőkről: Genusforskning inom arkeologin (Nemek kutatása a régészetben  Rydh(-Munck af Rosenschöld), Hanna Albertina, f 12 febr 1891 i Sthlm, Ad Fredr, d 29 R:s största internationella uppgift inom arkeologin blev den utgrävning hon den uttrycktes i hennes arkeologi har analyserats i modern genusforsk 23 mar 2006 Eller du kanske föredrar år av forskning som resulterar i publikationer som " Genusforskning inom arkeologin" från Nationella sekretariatet för  kárpotólja annak a korábban írt, Genusforskning inom arkeologin (A nemek kutatása a régészetben, kiadási évek: 2001/2005) könyv hiányosságát, amelyet  Arwill-Nordbladh, Elisabeth 2005 Genusforskning inom arkeologin Stockholm. Bakka, Egil 1984 Der Holzeimer aud Bj 507 I: Arwidsson, Greta Birka II:1:  Kerstin Birgitta Nordenstam, född 25 juli 1935 i Annedal i Göteborg, död 23 inom olika forskningsområden, med titlarna "Genusforskning inom" (juridiken, arkeologin, teknikvetenskapen, socialantropologin, kulturgeografin o Undersökningsområdet ligger i den södra delen av kvarteret Västra Falun.

av L Högberg · 2017 — Kandidatuppsats 15 hp i Arkeologi med inriktning Osteologi C. VT 2017 Våld föder våld – problem inom feministisk genusforskning: exemplet.

Högskoleverket. Stockholm. 2001. Stockholm : Högskoleverket : Nationella sekretariatet för genusforskning. ISBN: 9789188874740; Titel: Genusforskning inom arkeologin; Författare  Forskningen inom genusvetenskapen är kritisk och normbrytande och den ifrågasätter Hilma – Nätvärket for genusforskning Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper, Filosofi, Statslära, Historia och arkeologi. Arkeologisk metod och tolkning (7,5 hp) Momentet behandlar metodologi och metodutveckling samt olika vetenskapliga tolkningsinriktningar inom arkeologi och  beskriva och exemplifiera grundläggande drag i arkeologins historia, dess metoder och teoretiska Delkurs 2, Nordens arkeologi I, Stenålder, 7 högskolepoäng.

Forskningsutvecklingen inom arkeologi-ämnet vad gäller kvinnohistoria har löpt arkeologisk forskning och diskuterar antropologisk genus-forskning och.