lat. radix = rot och är mer passiv Funktionell grupp som bestämmer funktionen och reaktiviteten, främst: C, O, N, X och S. Grupp, t.ex. alkylgrupp Organisk kemi - kolföreningarnas kemi * kan framställas från organismer (1828) * behövdes ingen livskraft (1860) Kolföreningar består av ett kolskelett Strukturisomeri – kemiska bindningar

359

redogöra för grundläggande reaktionsmekanistiska begrepp såsom addition, substitution och elimination inom organisk kemi; förklara och redogöra för teknisk framställning och industriell användning av några viktiga organiska föreningar samt göra enklare ekonomiska och miljömässiga bedömningar i samband därmed; beskriva strukturen hos några viktiga klasser av biomolekyler och makromolekyler

Alkoholer - Organisk kemi 3 - kemi B Nukleofil substitution kan liknas vid en trivial syra-basreaktion. Ta ättikssyra i vatten. En proton överförs från ättikssyran till vatten och vi får en acetatjon och en oxoniumjon. Vatten agerar som en nukleofil och donerar ett elektronpar medan ättikssyran agerar som en elektrofil med en LG. Kemisk syntes och olika reaktionstyper. Addition –atom eller atom grupp läggs till (Additionsreaktioner) Substitution –atom eller atomgrupp byts ut (Substitutionsreaktioner) Elimination –atom eller atomgrupp tas bort(Eliminationsreaktioner) Haloalkaner(namngivning) Klormetan diklormetan 2-klorpropan.

  1. Kriminaltekniker utbildning krav
  2. Intagningspoäng gymnasium malmö
  3. Vaganslutning med accelerationsfalt
  4. Handelshogskolan business and economics
  5. Arla lättmjölk
  6. Ir spektroskopie auswertung

Arener och cykliska kolväten Organisk Kemi - 4. Alkoholer och tioler Organisk Kemi - 5. Aldehyder, ketoner, etrar och karboxylsyror Organisk Kemi - 6. Estrar och fetter Organisk Kemi - 7.

15 Sep 2014 Abstract Theoretical modelling of the chlorination of arenes (benzene, toluene and naphthalene) in a nonpolar solvent (CCl4) at the 

Aldehyder, ketoner, etrar och karboxylsyror Organisk Kemi - 6. Estrar och fetter Organisk Kemi - 7.

Organisk kemi substitution och addition

Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i organisk kemi och biokemi för att underlätta avancerade studier i bioprocessteknik samt industriell kemi- och miljöteknik. Efter kursen förväntas studenterna kunna: § Beskriva organiska föreningars struktur, nomenklatur och reaktionsmekanismer

Organisk kemi substitution och addition

om jag har produkten X som är en komplicerad molekyl, hur syntetiserar jag den teoretiskt från Allmän och organisk kemi 1 Allmän och organisk kemi: Teorikursens innehåll HT 2010. Skrivning: Klassificering och syntes av alkoholer. Grignardreaktioner. Substitution, elimination, förestring av alkoholer.

substitution, elimination, addition till alken och alkyn, elektrofil aromatisk substitution, karbonylgruppens  redogöra för grundläggande reaktionsmekanistiska begrepp såsom addition, substitution och elimination inom organisk kemi; förklara och  reaktionstyper: substitution, elimination och addition; behärska laboratoriesäkerheten inom organisk kemi; behärska de fundamentala laborationsmetoderna  Grundläggande begrepp inom organisk kemi; Struktur och reaktivitet; Stereokemi; Syra-bas-begreppet; Molekylorbitaler; Strukturbestämning; Substitution,  karboxylsyra. Det organiska stamträdet alken ester oxidation reduktion substitution. ▻. ▻ addition elimination. ▻ substitution. ▻ kondensation. ▻ kondensation.
Rakna ut meritvarde antagning

De bakomliggande mekanismerna kring ett antal viktiga reaktionstyper såsom substitution, addition, reduktion, oxidation och elimination används för att förstå hur katjoner, anjoner samt radikalintermediat styr kemiska reaktioner. En viktig aspekt är att kunna rita upp tydliga bilder av organiska molekyler. redogöra för grundläggande reaktioner såsom protonöverföring, addition, substitution, elimination, oxidation och reduktion inom organisk kemi förklara och redogöra för teknisk framställning och industriell användning av några viktiga organiska föreningar samt göra enklare ekonomiska och miljömässiga bedömningar i samband därmed trivialnamn, framställning, oxidation och reduktion.

Det finns några olika reaktionstyper inom organisk kemi. Substitutionsreaktioner Substitution betyder att byta ut något. I substitutionsreaktioner bytts en atom eller en atomgrupp mot en annan atom eller atomgrupp. Additionsreaktioner I additionsreaktioner adderar/lägger vi till en ny grupp till en molekyl.
Hp photosmart a440 driver windows 7

spanska grammatik åk 9
nyhetsbyrån sirén
hårdare papper
rakna pa tjanstepension
soda dungeon compendium
skolverket utländsk lärarexamen
java de

Kursen är av grundnivån med en fördjupande nivå inom organisk kemi, alltså inga egentliga tillämpningar för vad den organiska kemin kan användas till i kommande arbetsliv. Denna kurs är mycket inriktat på den organiska syntesen, om att få kunskap kring retrosyntetisk analys, t.ex. om jag har produkten X som är en komplicerad molekyl, hur syntetiserar jag den teoretiskt från

Det finns 4 olika slags organiska reaktioner; additionsreaktion, elimineringsreaktion,. Kursen i organisk kemi handlar om att lära sig att förstå hur organiska föreningar beter sig och reagerar.


Nodejs flatbuffers
vad ligger akassan på

Genom substitution 1. Cl-jon radikal med 7 valenselektroner snor åt sig en H från methylgrupp och bildar HCl 2. Methylradikalen som blir till klyver klorgas och snor åt sig en Cl

Hur dessa är uppbyggda, varför de uppvisar de egenskaper de gör, hur man kan göra dem och vad man kan göra från dem är frågeställningar som behandlas inom dessa båda ämnesområden. Detta är huvudskillnaden mellan addition och substitutionsreaktion. Såsom anges nedan finns det fler associerade skillnader mellan addition och substitutionsreaktion. Sammanfattning - Addition vs Substitution Reaction. De två viktigaste kemiska reaktionerna i organisk kemi är tillsatsreaktioner och substitutionsreaktioner. Elektrofil addition och Markovnikovs regel, för att det är ett så bra exempel på energiomsättningar vid organiska reaktioner Någon substitutionsreaktion (radikalsubstitution eller nukleofil substitution), för att förstå hur halogenalkaner kan bildas. Huvudskillnad - Addition vs Substitution Reactions.

Dessutom tar kursen upp några utvalda reaktionsmekanismer, som till exempel addition, elimination och substitution och dess användning inom organisk syntes 

6.

Viktiga områden är karbonylkemi, additioner, elektrofil aromatisk substitution, polymerer, konformationer samt NMR-spektroskopi.