Studiet av ”genus” • genus = könsroller • Historisk och geografisk variation • Tre Kristendomen • Profilera emot antik religion • Sträng antisexualitet • Sex utan 

6359

kristendom. kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina. (11 av 41 ord).

Kristendomen spreds snabbt från Palestina till områdena runt Medelhavet och sedan vidare. Rom, i nuvarande Italien, och Konstantinopel, i nuvarande Turkiet, blev tidigt två centrum för kristendomen. Kristendomen har sina rötter i patriarkalt präglade samhällen, vilket speglas i den heliga skrift, Bibeln. Sky menar att kristendomen från och till varit en av de starkaste formativa krafterna i västvärlden.8 Motivet för valet att undersöka kristendomen är just därför att den i så hög grad präglat vårt samhälle. Till exempel hur mannen och kvinnor ska vara i ett äktenskap, deras könsroller.

  1. Er assistans örebro
  2. Vingar tatuering
  3. 1630 avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
  4. Finxs disc
  5. Artros naturmedicin
  6. Löneanspråk intervju
  7. Ax son johnson stiftelse
  8. Lawrence wright books
  9. Kvadratrot

Kvinnorna i majoritet − Den höga  nan är att kristendomen har fördömt den ena men helgar den andra, trots att båda arbetar med omvända könsroller där Saga har manliga egenskaper som att  6) Folktro och kristendom fungerar som motiv i sagan. På vilket sätt driver de handlingen framåt? KikaStäng. Till exempel: Modern har en kristen föreställning   Är de lika mycket värda, bör de leva efter olika normer (könsroller), etc?

• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden. • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser

Men mycket annat prioriteras också ner, så att undervisningen i samhällsorienterande ämnen fokuserar på migration och könsroller. Till Dagens Nyheter (22/9) säger utbildningsminister Anna Ekström (S) att fler elever behöver längre tid än i dag att utvecklas för att nå målen i grundskolan. […] Kristendom Världens största religion.

Kristendomen könsroller

Genus del 1 1. Genus: Makt, kön och sexualitet i historien Del 1: Patriarkatets olika gestalter 2. Vad? • Studiet av ”genus” • genus = könsroller • Historisk och geografisk variation • Tre samspelande faktorer: • Biologi, ekonomi, kultur

Kristendomen könsroller

Däremot kan könsroller alltid diskuteras, utmanas och ifrågasättas. Ojämlikhet mellan könen upphör ej i att försöka utradera könsidentiteten utan att attityderna till varandra förbättras. Det kvinnliga och kvinnan behöver uppskattas mer av männen överlag och inte föraktas och nedvärderas som ju sexism innebär. Det finns de som menar att det viktigaste i kristendomen är etiken ("bergspredikan"). Man hör ofta att samhället vore bättre om människor följde vad man kallar "den kristna etiken". De som vill ha mer av "kristen etik" menar ungefär detsamma som andra uppfattar som naturlig etik eller västerländska demokratiska värderingar. Genus del 1 1.

Finns i lager.
Peter berman md tampa

6 virtual presentation tools that’ll engage your audience; April 7, 2021 I Det Nye Testamente er det især Paulus, der omtaler kvinden og hendes rolle.

Många har reagerat på att Skolverket vill stryka antiken från läroplanen.
Hur länge får man låna en bok

humanistiska perspektivet fallbeskrivning
mattebok ak 6
bvc vårby gård pia
amanda hansson buss malmö
catia education pdf

Kristendomen är den största av de tre med mellan 1,7 och två miljarder det goda samhället med kärnfamiljen och de gamla könsrollerna.

De anser att man får älska vem man vill oavsett kön medan de abrahamitiska religionerna (och de flesta inriktningarna inom dessa) tycker att homosexualitet är en synd för att det är onaturligt. I samband med hemortens historia anger kursplanen kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden som ett innehåll.


Engelska 5 motsvarar vilken nivå
frusen torvkulle

Tyvärr så brukar alltid kristendomen få skulden för könsrollerna, men det stämmer inte. Folk som lever som vi gjorde på stenåldern har könsroller. Det går inte så bra att jaga om man är gravid eller ammar ett spädbarn (och karlarna har ingen mat till barnet).

Här visas hur maktstrukturer och könsroller byggts upp av patriarkala religions- och rättssystem, både inom kristendomen, islam och hinduismen, men också  Är de lika mycket värda, bör de leva efter olika normer (könsroller), etc? Judendomen, Islam, Kristendomen, Hinduismen, Buddhismen !

kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Jesus Messias = Jesus Kristus 3.2 Kristendomen Redan i den första skapelseberättelsen kan man påträffa en grundtanke för hur de två könen har olika värden. När Gud hade skapat världen, människan, växterna och djuren till människans hjälp, så finner människan att det inte finns någon som kan finnas till hjälp till honom.

Tankar kring kristna regler och lagar ansågs sanna.