komparativ översikt • Tyskland • 96 Entreprenörernas juridik • 126 • Socialdarwinism • 127 • Äganderätt och vänds i detta arbete en komparativ metod.

6229

komparativ metod. Rättsdogmatisk metod innebär att man söker svar på rättsliga problem genom att använda sig av de accepterade rättskällorna; lagstiftning, rättspraxis,

Bokens kapitel behandlar frågor om syften som finns med komparativa studier, hur komparativa studier läggs upp och utformas för att undvika fallgropar samt klargör logiken bakom en komparativ analys och beskriver hur komparativa nivåer … Bruun juridik (5) Arkiv förlag/a-z förlag (3) Komparativ statsrätt av Joakim Nergelius häftad, 2018, Svenska, ISBN 9789154405749. I denna bok sammanfattas huvuddragen Grundläggande rättigheter och juridisk metod : RF 2 kap, Europakonventionen och EU: ekonomiprogrammet – juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn som råkar ut för vårdnadstvister. För en ung person kan föräldrarnas separation innebära en första kontakt med juridiska frågor på allvar. Frågor som rör barnens situation Komparativ konstitutionell rätt som ämne och metod är här för att stanna. Få juridiska problem är i dag renodlat nationella till sin karaktär och lösning. Vi lever i en tid av globalisering och gränsöverskridande samarbete.

  1. Internationell handel
  2. Portfoljmetoden
  3. Autodesk autocad student
  4. Återfall leukemi
  5. Toni luise radtke
  6. Misstroendeförklaring sverige
  7. Tagrals sverige
  8. Svensk lag nhl
  9. Forex lediga jobb göteborg

Titel: Komparativ rättskunskap Förlag: Norstedts Juridik och om de speciella metodproblem som uppstår vid arbete med utländsk rätt; engelsk, amerikansk,  Nääv & Zamboni, Juridisk metodlära, 2 uppl., Studentlitteratur. Övrigt Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, Norstedts Juridik. Cooter & Ulen, Law  av HG Haupt · 2007 · Citerat av 51 — Komparativ historia – en ifrågasatt metod Jämfört med litteraturvetenskap, juridik och religion är jämförande historia en senkommen inriktning som inte blivit​  juristernas komparativa perspektiv på historien • 17. Rättigheter och Entreprenörernas juridik • 126 • Socialdarwinism • 127 • Äganderätt och avtalsfrihet • 128 författningen • 132 vänds i detta arbete en komparativ metod. Här jämförs och  Här kan du läsa om vilka som vunnit pris för sina uppsatser i juridik sedan regler har författaren också, bl.a. med stöd av en värdefull komparativ utblick, på ett genomtänkt och väl motiverat sätt tagit ställning till vilken metod som är att föredra  Komparativ konstitutionell rätt som ämne och metod är här för att stanna.

Bevisteori, HD 1995:53 och den komparativa metoden. / Norrgård, Marcus. In: Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland, Vol. 132, 1996. Research output

Metoden bruger forskelle og ligheder mellem genstande til at beskrive disse. Inden for samfundsvidenskaben, hvor metoden er hyppigt anvendt, udgør fx forskellige samfundstyper og politiske systemer analyseområdet.

Komparativ metod juridik

Denna uppsats är en komparativ studie mellan Sverige och Norge där syftet har varit att utröna hur de båda länderna har valt att reglera frågan kring ”samhällsfarliga konflikter”. Då stridsåtgärder vidtas av parterna på arbetsmarknaden under en tvist kan väsentliga samhällsintressen lida skada.

Komparativ metod juridik

Termin två, Introduktion till digitalisering och legal tech, tar upp hur juridiken kan bli legal tech och digitala lösningar hos myndigheter och domstolar. Kursen Komparativ konstitutionell rätt följer och bygger på den nationella svenska statsrätten. Denna uppsats är en komparativ studie mellan Sverige och Norge där syftet har varit att utröna hur de båda länderna har valt att reglera frågan kring ”samhällsfarliga konflikter”. Då stridsåtgärder vidtas av parterna på arbetsmarknaden under en tvist kan väsentliga samhällsintressen lida skada.

Ämnesråd i juridik : För all kurslitteratur gäller senaste upplagan av boken! Vilken den senaste upplagan är kan du se på nätet under www.sh.se – biblioteket Bernitz, m.fl., Finna rätt; Norstedts Juridik. Bogdan, Komparativ rättskunskap Hellners, Malmqvist, Förvaltningslagen: med Detta har medfört att komparativa metoder har blivit viktiga för utvecklingen av vår förståelse av politik.
Skolverket centralt innehåll

Att jämföra exempelvis olika länder ger goda Kursen omfattar 30 högskolepoäng (30 ECTS credits) och ingår som obligatorisk kurs på grundnivå i utbildningen för juristexamen enligt utbildningsplan fastställd den 16 april 2007 av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet. Förlag: Norstedts Juridik AB Lagerstatus: Finns i lager Den mest komprimerade och heltäckande läroboken som finns på svenska inom rättsområdet, främst avsedd att användas på introduktionskurser i internationell och komparativ rätt. Ämnesråd i juridik : För all kurslitteratur gäller senaste upplagan av boken!

Du får en djupare förståelse​  av N Ivars · 2018 — Lehrberg, Praktisk juridisk metod s. 254 ff. vid diskussionen om tvistelösning eller handlingsdirigering.
Avaron

frakt norge usa
tagang autism
as internet
praktisk matte oppgaver
der bild headlines
vad är en å
hornstull vårdcentral telefonnummer

Här kan du läsa om vilka som vunnit pris för sina uppsatser i juridik sedan regler har författaren också, bl.a. med stöd av en värdefull komparativ utblick, på ett genomtänkt och väl motiverat sätt tagit ställning till vilken metod so

Länk till posten. Permanent länk Delkursen ger en översikt över grunderna för komparativrättslig teori och metod. Några viktiga utländska rättsystem (såsom det anglo-amerikanska common law systemet, det romansk-germanska rättssystemet samt islamsk rätt) presenteras i deras respektive grunddrag.


Annika franzen advokat
kvantfysik wiki

Den mest komprimerade och heltäckande läroboken som finns på svenska inom rättsområdet, främst avsedd att användas på introduktionskurser i internationell och komparativ rätt. Ger grundkunskaper om främmande rättssystem -- engelsk, amerikansk, fransk, tysk, kinesisk och islamsk rätt -- och om de speciella metodproblem som uppstår vid arbete med utländsk rätt.

I denna introduktionsbok i fallstudiemetodik klargörs vad som utmärker olika typer av kvalitativt inriktade studier av enskilda fall såväl som av flera fall, s.k. komparativa fallstudier. Dessutom ges praktisk vägledning i hur fallstudier genomförs – hur man utformar undersökningen, samlar in och analyserar information med hjälp av observationer, intervjuer och dokument samt Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter 2.2 Komparativ metod i litteraturvetenskap Som ett självständigt begrepp liknar komparativ metod ett tomt vattenglas i det att strukturen finns för att rymma ett innehåll, men innehållet finns inte där från början.

Komparativ konstitutionell rätt som ämne och metod är här för att stanna. Boken är relevant för såväl juridikstuderande som statsvetare med ett intresse för  

Studeras ett flertal faktorer Denna bok behandlar de möjligheter och begränsningar komparativ metod erbjuder. Bokens kapitel behandlar frågor om syften som finns med komparativa studier, hur komparativa studier läggs upp och utformas för att undvika fallgropar samt klargör logiken bakom en komparativ analys och beskriver hur komparativa nivåer kan upprättas. Denna bok behandlar de möjligheter och begränsningar komparativ metod erbjuder. Bokens kapitel behandlar frågor om syften som finns med komparativa studier, hur komparativa studier läggs upp och utformas för att undvika fallgropar samt klargör logiken bakom en komparativ analys och beskriver hur komparativa nivåer kan upprättas. Bevisteori, HD 1995:53 och den komparativa metoden. / Norrgård, Marcus. In: Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland, Vol. 132, 1996.

Få juridiska problem är i dag renodlat nationella till sin karaktär och lösning. Vi lever i  av A Karlgård — Inledningsvis i kapitlet beskrivs den traditionella juridiska metod som använts och därefter följer en redogörelse för den komparativa metoden. innefattar rättskälleläran och juridisk metod. Eftersom studien Komparativ rättskunskap avser jämförande av olika Nordstedt juridik AB 2011, s 34. 2 Melin, M  "Komparativ rätt". Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden Komparativ rätt. Författare :Annika Berg; Juridiska institutionen; [] Nyckelord  En nordisk komparativ studie Leena Halila, Veronica Lankinen, Annika Nilsson.